Kurumsal

Kurumsal Yaklaşımımız

Tüm faaliyetlerimizde kalite, güven ve istikrar unsurlarını ön planda tutuyoruz. Minasev’in kurumsallık yaklaşımının çerçevesini “insan, müşteri ve gelişim odaklı iş stratejileri”, “etik davranış standartları”, “sosyal paydaşlara karşı sorumluluklar”, “ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik” oluşturuyor.

Kurumsal değerlerin tüm çalışanlarımızca benimsenmesi ve davranış modeli haline gelmesi, bu yaklaşımımızın temelinde yer alıyor. Yönetim anlayışımızı şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini hayata geçirerek yürütüyoruz. Yönetim yapılarımızın, işbirliğinde bulunduğumuz tüm kesimlerce “güvenilir” olarak tanımlanmasına büyük önem veriyoruz. Dolayısıyla bu anlayışın yansıttığı davranışları benimseyip, şirketlerimiz içerisinde uygulayarak kurumsallığın temel ilkelerinden asla taviz vermiyoruz.

0
+
Faaliyet Süresi
0
+
Müşteri Memnuniyeti
0
+
Proje

Kalite Yaklaşımımız ve Politikamız

Kalite yaklaşımımız, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmet sunma taahhüdümüzün yanı sıra, topluma faydalı olmayı, çalışanlarımıza güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi de kapsıyor. Çalışanlarımızın şirketlerini sevmesini, yaratıcı güçlerini kullanarak kendilerini geliştirmesini ve heyecanlarını her zaman en üst düzeyde tutmalarını hedefliyoruz. Yönetim kadrolarımızı misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerinin gereklerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşturuyoruz. Kurmuş olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini tam olarak uygulayarak, prosesleri belirleyerek, olumlu etkileri arttırmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için risk ve fırsatları belirleyerek, risk tabanlı düşünmeyi destekleyerek, sürekliliğini sağlayacak ve etkinliğini sürekli geliştiriyoruz.

Üstlendiğimiz her projede, müşteri taleplerini ve yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını sorunsuz karşılıyor, hizmeti ya da ürünü düzenli bir şekilde sağlayarak sonuçlandırıyoruz. Müşterilerimize istedikleri şartları sağlıyor, kalite standartlarını sürekli yükselterek üretim yaptığımızın güvencesini veriyoruz. Her işi aynı anlayışla en iyi nitelikte ve en gelişmiş teknolojik imkânları kullanarak yapıyor ve her seferinde daha başarılı olma hedefiyle çalışıyoruz. Kalite politikamızı şirketimizin amaçlarına uygunluğunu sağlamak için sürekli gözden geçiriyoruz. Çağdaş yönetim bilişim sistemleri kullanarak etkin bir kontrol ve takip olanağı yaratıyoruz. Bu ilkeler doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’ni etkin bir şekilde uygulayarak müşteri memnuniyetini her geçen gün arttırıyoruz.

Çevre Yaklaşımımız ve Politikamız

İNŞAAT TAAHHÜT SEKTÖRÜNDE, "DOĞAYA SAYGI" ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın yönetimi, çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.
Kurduğumuz Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarımıza eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenlik Politikamız

Minasev olarak değişmez önceliğimiz, iş sağlığı ve güvenliği. Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor.
Bu doğrultuda oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:

• Şirketimizde, yaralanmaları ve insan sağlığını tehdit edecek durumları önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimi’ni ve İSG performansımızı sürekli geliştireceğiz.
• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin ve yaptığımız işten etkilenen tüm kişilerin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için yürürlükteki tüm İSG mevzuatlarına, üyesi olduğumuz tüm kuruluşların şartlarına ve müşteri şartlarına uyacağız.
• İSG ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlayacağız.
• Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin ve alt işverenlerin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz.
• İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlayacağız.
• İSG politikamızın şirketimiz çalışmalarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikalarımızı periyodik olarak gözden geçireceğiz.
• Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruyacağız.
• Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlayacağız.
• Çalışmalarımızda tehlikeleri azaltmak ve riskleri önlemek için öncelikli olarak İSG ekiplerimiz tarafından ve ilgili diğer çalışanlarımızla birlikte sürekli kontrol, iyileştirme ve düzeltme çalışmaları yapacağız.